BEREKEN JOUW HUMAN DESIGN CHART

De Centra

De negen centra worden weergegeven door middel van negen geometrische vormen. Het zijn de primaire bouwstenen van de chart. Centra kunnen gedefinieerd zijn (ingekleurd) of ongedefinieerd (wit of open). Gedefinieerde en ongedefinieerde centra hebben een verschillende functie. De thema’s van de centra beïnvloeden elkaar en geven weer hoe ze werken. Hoe de centra worden gedefinieerd en met elkaar zijn verbonden bepaalt het Human Design type en de innerlijke autoriteit van jouw unieke design.

De centra kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Op de eerste plaats zijn er druk centra, die ons fysiek en mentaal in beweging zetten. De twee druk centra zijn het Hoofd (head) en het Basis (root) centrum. Sommige centra zijn motoren, ze belichamen de fysieke energie om te werken en om actief te zijn. De vier motoren zijn de Basis (root), het Sacraal (sacral), het Hart/Ego (heart) en de Solar Plexus. Daarnaast zijn er bewustzijnscentra, die voor bewustzijn van onszelf en andere zorgen en de mogelijkheid bieden om informatie tot ons te nemen en te verwerken. De drie bewustzijnscentra zijn de Milt (spleen), Ajna en het Solar Plexus centrum.

 

centernamesandkeynotes

Bovenstaande afbeelding is afkomstig van de website van Human Design America.